DATOS
Zona:
2
Número no libro:
100
Nome:
Benigno
Primeiro apelido:
Domínguez
Segundo apelido:
Arias
Lugar onde vive:
San Silvestre de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:23:00
Día da semana:
Sábado
Inicio:
23:14:00
Fin:
23:37:00
Observacións:

Volver ao listado