DATOS
Zona:
1
Número no libro:
16
Nome:
Martín
Primeiro apelido:
Álvarez
Segundo apelido:
Sotelo
Lugar onde vive:
San Xurxo de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:06:00
Día da semana:
Inicio:
15:02:00
Fin:
15:08:00
Observacións:

Volver ao listado