DATOS
Zona:
2
Número no libro:
106
Nome:
Pedro
Primeiro apelido:
Ferreiro
Segundo apelido:
Blanco
Lugar onde vive:
Cerdeira de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
02:48:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
01:30:00
Fin:
04:18:00
Observacións:

Volver ao listado