DATOS
Zona:
2
Número no libro:
107
Nome:
Roque
Primeiro apelido:
Núñez
Segundo apelido:
Lugar onde vive:
Acibeiro de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:04:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
04:18:00
Fin:
04:22:00
Observacións:

Volver ao listado