DATOS
Zona:
2
Número no libro:
108
Nome:
Juan
Primeiro apelido:
Arias
Segundo apelido:
Rodríguez
Lugar onde vive:
Domecelle de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
03:54:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
04:22:00
Fin:
08:16:00
Observacións:
Don

Volver ao listado