DATOS
Zona:
2
Número no libro:
109
Nome:
Fernando
Primeiro apelido:
Savín
Segundo apelido:
Álvarez
Lugar onde vive:
Cerdeira de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:57:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
08:16:00
Fin:
09:13:00
Observacións:

Volver ao listado