DATOS
Zona:
2
Número no libro:
110
Nome:
Domingo
Primeiro apelido:
Domínguez
Segundo apelido:
Caneda
Lugar onde vive:
Ousecende de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:16:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
09:13:00
Fin:
09:29:00
Observacións:

Volver ao listado