DATOS
Zona:
2
Número no libro:
111
Nome:
Isidoro
Primeiro apelido:
Domínguez
Segundo apelido:
Lugar onde vive:
Ousecende de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:38:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
09:29:00
Fin:
10:07:00
Observacións:

Volver ao listado