DATOS
Zona:
2
Número no libro:
112
Nome:
Francisco
Primeiro apelido:
Fernández
Segundo apelido:
Lugar onde vive:
Acibeiro de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:08:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
10:07:00
Fin:
10:15:00
Observacións:

Volver ao listado