DATOS
Zona:
1
Número no libro:
17
Nome:
Cándida
Primeiro apelido:
Álvarez
Segundo apelido:
Álvarez
Lugar onde vive:
San Xurxo de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:10:00
Día da semana:
Luns
Inicio:
15:08:00
Fin:
15:18:00
Observacións:

Volver ao listado