DATOS
Zona:
2
Número no libro:
113
Nome:
Pedro
Primeiro apelido:
Rodríguez
Segundo apelido:
Lugar onde vive:
Domecelle de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:43:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
10:15:00
Fin:
01:58:00
Observacións:

Volver ao listado