DATOS
Zona:
2
Número no libro:
114
Nome:
Francisco
Primeiro apelido:
Yáñez
Segundo apelido:
Lugar onde vive:
Regueiro de Castrelo de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:38:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
10:58:00
Fin:
11:36:00
Observacións:

Volver ao listado