DATOS
Zona:
3
Número no libro:
1
Nome:
Herdeiros Fernando
Primeiro apelido:
Rodríguez
Segundo apelido:
Valdonedo
Lugar onde vive:
A Quinta
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
01:39:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
11:36:00
Fin:
13:15:00
Observacións:
Don

Volver ao listado