DATOS
Zona:
3
Número no libro:
2
Nome:
Pedro
Primeiro apelido:
Mondelo
Segundo apelido:
Álvarez
Lugar onde vive:
O Campo
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:05:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
13:15:00
Fin:
13:20:00
Observacións:

Volver ao listado