DATOS
Zona:
3
Número no libro:
3
Nome:
Juan
Primeiro apelido:
Novoa
Segundo apelido:
Álvarez
Lugar onde vive:
A Quinta
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:26:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
13:20:00
Fin:
13:46:00
Observacións:

Volver ao listado