DATOS
Zona:
3
Número no libro:
4
Nome:
Antonio
Primeiro apelido:
Rodríguez
Segundo apelido:
González
Lugar onde vive:
O Casar
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:01:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
13:46:00
Fin:
13:47:00
Observacións:

Volver ao listado