DATOS
Zona:
3
Número no libro:
6
Nome:
Sevastián
Primeiro apelido:
Álvarez
Segundo apelido:
Álvarez
Lugar onde vive:
As Penas
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:03:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
13:51:00
Fin:
13:54:00
Observacións:

Volver ao listado