DATOS
Zona:
3
Número no libro:
8
Nome:
José
Primeiro apelido:
Álvarez
Segundo apelido:
Rodríguez
Lugar onde vive:
O Campo
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:18:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
14:46:00
Fin:
15:04:00
Observacións:

Volver ao listado