DATOS
Zona:
3
Número no libro:
10
Nome:
Ignacia
Primeiro apelido:
Álvarez
Segundo apelido:
Rodríguez
Lugar onde vive:
A Quinta
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:38:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
15:05:00
Fin:
15:43:00
Observacións:

Volver ao listado