DATOS
Zona:
3
Número no libro:
11
Nome:
Juan
Primeiro apelido:
Arias
Segundo apelido:
Rodríguez
Lugar onde vive:
Domecelle de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:24:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
15:43:00
Fin:
16:07:00
Observacións:
Don

Volver ao listado