DATOS
Zona:
3
Número no libro:
12
Nome:
Santiago
Primeiro apelido:
Arias
Segundo apelido:
Rodríguez
Lugar onde vive:
Domecelle de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:46:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
16:07:00
Fin:
16:53:00
Observacións:
Don

Volver ao listado