DATOS
Zona:
3
Número no libro:
13
Nome:
Tomás
Primeiro apelido:
Rodicio
Segundo apelido:
Pérez
Lugar onde vive:
Domecelle de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
01:51:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
16:53:00
Fin:
18:44:00
Observacións:
Don

Volver ao listado