DATOS
Zona:
3
Número no libro:
14
Nome:
Gumersindo
Primeiro apelido:
Pérez
Segundo apelido:
Pérez
Lugar onde vive:
A Quinta
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:03:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
18:44:00
Fin:
18:47:00
Observacións:

Volver ao listado