DATOS
Zona:
3
Número no libro:
15
Nome:
Francisco
Primeiro apelido:
Pérez
Segundo apelido:
López
Lugar onde vive:
O Campo
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:02:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
18:47:00
Fin:
18:49:00
Observacións:

Volver ao listado