DATOS
Zona:
3
Número no libro:
17
Nome:
Carmen
Primeiro apelido:
Rodríguez
Segundo apelido:
Portea
Lugar onde vive:
A Eirexa
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:02:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
18:50:00
Fin:
18:53:00
Observacións:

Volver ao listado