DATOS
Zona:
3
Número no libro:
19
Nome:
Juliana
Primeiro apelido:
Rodríguez
Segundo apelido:
Pérez
Lugar onde vive:
O Campo
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:01:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
18:53:00
Fin:
18:54:00
Observacións:

Volver ao listado