DATOS
Zona:
3
Número no libro:
23
Nome:
Francisco
Primeiro apelido:
Rodríguez
Segundo apelido:
Portea
Lugar onde vive:
O Campo
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:01:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
17:01:00
Fin:
17:02:00
Observacións:

Volver ao listado