DATOS
Zona:
3
Número no libro:
24
Nome:
Rosa e Francisca
Primeiro apelido:
Rodríguez
Segundo apelido:
González
Lugar onde vive:
O Souto
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:06:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
19:02:00
Fin:
19:08:00
Observacións:

Volver ao listado