DATOS
Zona:
3
Número no libro:
26
Nome:
Lisardo
Primeiro apelido:
Pérez
Segundo apelido:
Pérez
Lugar onde vive:
A Quinta
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:02:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
19:17:00
Fin:
19:19:00
Observacións:

Volver ao listado