DATOS
Zona:
3
Número no libro:
27
Nome:
Manuel
Primeiro apelido:
Blanco
Segundo apelido:
Rodríguez
Lugar onde vive:
O Souto
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:10:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
19:19:00
Fin:
19:29:00
Observacións:

Volver ao listado