DATOS
Zona:
3
Número no libro:
28
Nome:
Manuel
Primeiro apelido:
Fernández
Segundo apelido:
Fernández
Lugar onde vive:
O Casar
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:03:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
19:29:00
Fin:
19:32:00
Observacións:

Volver ao listado