DATOS
Zona:
3
Número no libro:
29
Nome:
Manuel
Primeiro apelido:
Álvarez
Segundo apelido:
Rodríguez
Lugar onde vive:
O Campo
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:04:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
19:32:00
Fin:
19:36:00
Observacións:
Don

Volver ao listado