DATOS
Zona:
3
Número no libro:
31
Nome:
Manuel
Primeiro apelido:
Soilán
Segundo apelido:
Rodríguez
Lugar onde vive:
A Ponte
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:02:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
19:42:00
Fin:
19:44:00
Observacións:

Volver ao listado