DATOS
Zona:
3
Número no libro:
32
Nome:
Antonio
Primeiro apelido:
Fernández
Segundo apelido:
Martínez
Lugar onde vive:
A Ponte
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:02:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
19:44:00
Fin:
19:46:00
Observacións:

Volver ao listado