DATOS
Zona:
3
Número no libro:
33
Nome:
Pedro
Primeiro apelido:
Álvarez
Segundo apelido:
López
Lugar onde vive:
A Ponte
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:05:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
19:46:00
Fin:
19:51:00
Observacións:

Volver ao listado