DATOS
Zona:
3
Número no libro:
35
Nome:
Manuel
Primeiro apelido:
Rodríguez
Segundo apelido:
López
Lugar onde vive:
Vilamaior de Castro Caldelas
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:07:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
19:53:00
Fin:
20:00:00
Observacións:

Volver ao listado