DATOS
Zona:
3
Número no libro:
37
Nome:
Carlos
Primeiro apelido:
Pérez
Segundo apelido:
López
Lugar onde vive:
O Casar
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:40:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
20:32:00
Fin:
21:12:00
Observacións:

Volver ao listado