DATOS
Zona:
3
Número no libro:
42
Nome:
Miguel
Primeiro apelido:
Fernández
Segundo apelido:
Martínez
Lugar onde vive:
A Quinta
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
01:01:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
21:28:00
Fin:
22:29:00
Observacións:

Volver ao listado