DATOS
Zona:
3
Número no libro:
43
Nome:
Basilio
Primeiro apelido:
Pérez
Segundo apelido:
Novoa
Lugar onde vive:
O Campo
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:18:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
22:29:00
Fin:
22:47:00
Observacións:

Volver ao listado