DATOS
Zona:
3
Número no libro:
45
Nome:
Manuel
Primeiro apelido:
Pérez
Segundo apelido:
Pérez
Lugar onde vive:
A Quinta
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:25:00
Día da semana:
Luns
Inicio:
00:04:00
Fin:
00:29:00
Observacións:

Volver ao listado