DATOS
Zona:
3
Número no libro:
46
Nome:
Juan
Primeiro apelido:
Nogueira
Segundo apelido:
Alonso
Lugar onde vive:
A Quinta
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:47:00
Día da semana:
Luns
Inicio:
00:29:00
Fin:
01:16:00
Observacións:

Volver ao listado