DATOS
Zona:
3
Número no libro:
47
Nome:
Domingo
Primeiro apelido:
Pérez
Segundo apelido:
Núñez
Lugar onde vive:
O Casar
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:05:00
Día da semana:
Luns
Inicio:
01:16:00
Fin:
01:21:00
Observacións:

Volver ao listado