DATOS
Zona:
3
Número no libro:
48
Nome:
Severino
Primeiro apelido:
Fernández
Segundo apelido:
Álvarez
Lugar onde vive:
A Quinta
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:10:00
Día da semana:
Luns
Inicio:
01:21:00
Fin:
01:31:00
Observacións:

Volver ao listado