DATOS
Zona:
3
Número no libro:
49
Nome:
Javiera
Primeiro apelido:
Rodríguez
Segundo apelido:
Taboada
Lugar onde vive:
O Campo
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:08:00
Día da semana:
Luns
Inicio:
01:31:00
Fin:
01:39:00
Observacións:

Volver ao listado