DATOS
Zona:
3
Número no libro:
50
Nome:
José
Primeiro apelido:
Núñez
Segundo apelido:
Rodríguez
Lugar onde vive:
A Eirexa
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:04:00
Día da semana:
Luns
Inicio:
01:39:00
Fin:
01:43:00
Observacións:

Volver ao listado