DATOS
Zona:
3
Número no libro:
51
Nome:
Estevan
Primeiro apelido:
Álvarez
Segundo apelido:
Rodríguez
Lugar onde vive:
O Campo
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:17:00
Día da semana:
Luns
Inicio:
01:43:00
Fin:
02:00:00
Observacións:

Volver ao listado