DATOS
Zona:
3
Número no libro:
53
Nome:
Domingo
Primeiro apelido:
Álvarez
Segundo apelido:
Rodríguez
Lugar onde vive:
A Lama
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:02:00
Día da semana:
Luns
Inicio:
02:33:00
Fin:
02:35:00
Observacións:

Volver ao listado