DATOS
Zona:
3
Número no libro:
54
Nome:
Cándida
Primeiro apelido:
Álvarez
Segundo apelido:
Álvarez
Lugar onde vive:
San Xurxo de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:01:00
Día da semana:
Luns
Inicio:
02:35:00
Fin:
02:36:00
Observacións:

Volver ao listado