DATOS
Zona:
3
Número no libro:
55
Nome:
Tomás
Primeiro apelido:
Villar
Segundo apelido:
López
Lugar onde vive:
Condelle de Castro Caldelas
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:02:00
Día da semana:
Luns
Inicio:
02:36:00
Fin:
02:38:00
Observacións:

Volver ao listado