DATOS
Zona:
3
Número no libro:
56
Nome:
Benigno
Primeiro apelido:
Domínguez
Segundo apelido:
Arias
Lugar onde vive:
San Silvestre de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:06:00
Día da semana:
Luns
Inicio:
02:38:00
Fin:
02:44:00
Observacións:

Volver ao listado